Demo (Magnetofónová kazeta)

kaz.jpg

Nahrávané v štúdiu:
PRO ART (90,92,94), EXPONENT(95)

1. OMYL 90 4:23
2. ULICA HIER 90 4:50
3. ŽIVOT - SEN 90 4:50
4. POVAHY 94 3:19
5. NÁŠ SVET 94 3:56
6. VŠETKO ČO MÁM 94 5:05
7. SVETSKÁ SLÁVA 94 3:17
8. BOLI TO RUČIČKY 94 2:33
9. CÍNOVÝ VOJAČIK 94 4:57
10. ALKOHOL 94 4:49
11. RAZ ŤA NÁJDEM 94 4:50
12. HORE BELÚ 95 3:03
13. EŠTE RAZ 95 2:43
14. HOJA, HOJA 95 3:56

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli: DAMIT, KIRA, MIHO, VALO, KASSO,
OTEX-TEXTIL Za, TV SEVER,Obecný úrad Terchová, Miestné kultúrne stredisko Terchová, Základná škola terchová-Struháreň, Jozef Mičo, Jozef Dávidík, Peter Cabadaj, Ing. Pavol Krištofík, Ľudová hudba bratov Muchovcov, Rudo Patrnčiak, Milan Kosec, Miroslav Tropko, Milan Ďugel

 

ARZÉN DEMO 1990-95, je svojím obsahom veľmi rôznorodá a zachytáva niekoľko vývojových období skupiny Arzén. Z tohto uhla pohľadu je odlišná aj zvuková kvalita jednotlivých skladieb, pretože boli nahrávané v priebehu viacerých rokov a vo viacerých štúdiách. Naše skladby sa nepokúšajú prispôsobovať nijakým módnym trendom, či už vtedajším alebo dnešným, skôr ide o pocitovú výpoveď autorov a ich náhľad na dnešný svet. Ide o výber, ktorý sa nám podarilo nahrať počas rokov 1990 - 1995 v rôznych zostavách (hrali v nich muzikanti z Terchovej, Žiliny, a žilinského okolia). Súčasná zostava sa prezentuje v skladbách z roku 1995, kedy sa formácia Arzén personálne stabilizovala. Tento prierez tvorbou je skôr z našej novšej produkcie(1995), i keď niektoré skladby sa narodili ešte v druhej polovici 80. rokov. Napriek uvedenému veríme, že zub času neubral na kvalite a aktuálnosti ponúkaných skladieb. Túto našu vieru spájame tiež s nádejou, že sa vám hudba terchovskej skupiny Arzén bude páčiť aj po tejto časovej odmlke.
Paľo Cabadaj

ARZÉN:
Pavol Cabadaj - gitara, spev
Jaroslav Gažo - spev
Igor Klein - gitara
Ján Freedom Svoboda - basa
Ján Heinrich - bicie

OSTATNÍ UČINKUJÚCI:
Ján Piskorík - bicie
Pavol Vojtek - basa
Milan Ďugel - basa
Ľudová hudba bratov Muchovcov

HUDBA:
Pavol Cabadaj (1-14)
Terchovská ľudová (8)
Pavel Chodelka (3)

TEXTY:
Pavol Cabadaj (3,4,5,6,7,10,11)
Terchovské ľudové (8,12,13,14)
Kamil Muráň (9)
Michal Neuman (1)
Jaro Gažo (6)
Rasťo Štefánek (2)
 

 

 

Späť do obchodu